Kaarten

Kroniek van Ekehaar
Geschiedenis van een gehucht in het Dingspel Rolde

Detailkaart van Ekehaar van 1832. Deze kaart is gemaakt bij de invoering van het kadaster. Ekehaar had toen vier huizen, alle gelegen rond de Brink.
De eigenaren waren:
nr 12 Wed. Albert Scholte en cons., Rolde, rentenier
nr 17 Albert Schuring en cons., Ekehaar, landbouwer
nr 18 Wed. Johannes Homan, Rolde, eigenaresse
nr 19 Wed. Jan Willem Homan en cons. Ekehaar, landbouwer

Kaart met veldnamen, ± 1650
Ontwikkeling es Ekehaar 1648-1830
(uit: Theo Spek ‘Het Dr. esdorpenlandschap’)