Beschrijving van enkele families


Hoben

Direct al in 1600 wordt er een Hobe op Ekehaar vermeld. Niet alleen in Ekehaar maar ook in Amen komt de naam Hoben veelvuldig voor. In 1630 staan er in Ekehaar twee huizen: Geert Roelofss huis 14 personen en Jan Boeringe huis 9 personen. Jan Boeringe woont er met zijn stiefkinderen, waarschijnlijk de kinderen van Hoben. Midden 1650 worden in Ekehaar vermeld Willem Hoben en Geert Roelofs.  In 1672 wonen EgbertHoben en Willem Roelofs er. In 1692 zijn het WillemHoben en Margien Roelofs. In 1705 worden Olde WillemHoben en Jonge WillemHoben genoemd. De jonge Willem krijgt vier kinderen. Zoon Hobe Willem overlijdt midden 1700. Hij is dan verhuisd naar Rolde en verhuurde zijn boerenplaats. Zijn weduwe hertrouwt en zet de verpachting van de boerderij voort. Een andere Willem Hoben (de oude?) krijgt twee zonen, Egbert en Jan.Zoon Willem trouwt in 1743 met Jantje Hoven van Annen. Zij krijgen twee kinderen, van wie zoon JanWillems later de boerderij zal overnemen. Hun dochter Annegien trouwt met Jan Rammering van Balloo. Jan’s zoon Hobe JansHoben trouwt in 1755 met Hindrika Wijchers van Rolde. Eind 1700 leeft zij vermoedelijk nog. Zij woont in ‘de kamer’ van de verpachte boerderij op Ekehaar. Van de kinderen van HobeJanHoben en Hindrika Wijchers lijkt alleen dochter Roelofje nakomelingen na te laten. De tak van deze Hoben sterft daarmee uit. Zij trouwt in 1779 in Rolde met schoolmeester Albartus Scholten. De ouderlijke boerderij in Ekehaar gaat over in hun bezit. Willems zoon Jan Willems trouwt in 1775 met JantienHoman en zal later ook zelf de achternaam van Homan aannemen. Hij overlijdt in 1814 in Ekehaar. Zijn vrouw Jantien overlijdt in 1840, ook in Ekehaar. Zij kon haar testament niet zelf ondertekenen ‘als hebbende de kunst van het naamtekenen en schrijven verleerd’. Jan Willems en Jantien  krijgen tien kinderen.Van laatstgenoemde JanWillems zijn er twee kinderen, die na hun huwelijk op Ekehaar zijn blijven wonen en daar zelf kinderen kregen. Het zijn Jan Homan die in 1863 met Annechien Homan uit Vries trouwt. Zij krijgen vier in Ekehaar geboren kinderen. De andere is dochter Wubbigje Homan, die met Remmelt Smeenge trouwt. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen in Ekehaar geboren. De later op Ekehaar gekomen families Bernardus Westebring en Jans Wiggerink zijn door huwelijk gerelateerd aan de familie van Jantien Homan. Zie onder Homan.

Direct al in 1600 wordt er een Hobe op Ekehaar vermeld. Niet alleen in Ekehaar maar ook in Amen komt de naam Hoben veelvuldig voor.Van midden 1650 is van Ekehaar een plattegrond bewaard gebleven. Daarop staat een huis in drie delen: het voorste en achterste is van Willem Hoben en het middelste gedeelte is van Geert Roelofs. In 1630 woonden er waarschijnlijk de kinderen van Willem Hoben met hun stiefvader Jan Boeringe en dus Geert Roelofs. In 1672 wonen EgbertHoben en Willem Roelofs er. In 1692 zijn het WillemHoben en Margien Roelofs. In 1705 worden Olde WillemHoben en Jonge WillemHoben genoemd. De jonge Willem krijgt vier kinderen. Jan Willem trouwt in 1721 met Jantje Geerts van Witten. Berent trouwt 1731 met Maria Mathei van Anloo. Hobe trouwt in 1734 HendrikjeBeerents van Gasselte en Egbert trouwt met een vrouw van wie de naam niet bekend is.
Jan Willems zoon Hobe Jans Hoben trouwt in 1755 met Hindrika Wijchers van Rolde. Eind 1700 leeft hij vermoedelijk nog. Hij woont in ‘de kamer’ van de boerderij, die hij heeft verpacht. Hobe Willem overlijdt midden 1700. Hij is dan verhuisd naar Rolde en verhuurde zijn boerenplaats. Zijn weduwe hertrouwt en zet de verpachting van de boerderij voort. Egberts zoon Willem trouwt in 1743 met Jantje Hoven van Annen. Zij krijgen twee kinderen, van wie zoon JanWillem later de boerderij zal overnemen.. Van de kinderen van HobeJanHoben en Hindrika Wijchers lijkt alleen dochter Roelofje nakomelingen na te laten. De tak van deze Hoben sterft daarmee uit. Zij trouwt in 1779 in Rolde met schoolmeester Albartus Scholten. De ouderlijke boerderij in Ekehaar gaat over in hun bezit. Van de twee kinderen van HobeWillem heb ik verder niets kunnen vinden. Evenmin wat er met de bezittingen is gebeurd (verkocht aan Schuring?) Egberts zoon JanWillem trouwt in 1775 met JantienHoman en zal later ook zelf de achternaam van Homan aannemen. Hij overlijdt in 1814 in Ekehaar. Zijn vrouw Jantien overlijdt in 1840, ook in Ekehaar. Zij krijgen tien kinderen.

 1. Willem Homan trouwt in 1802 met Jantien Hoenderken van Noordlaren
 2. Roelofje Homan trouwt in 1808 met Willem Paas van Anreep
 3. Jantien, overlijdt in 1806
 4. Jan ten Berge overlijdt 1826 in Zwiggelte
 5. Egbert Homan trouwt in 1817 met Luchien Nijsingh en overleed in Zwiggelte
 6. Jannes Homan overleed in 1870
 7. Lambert Homan trouwt in 1819 met Aaltje Haange van Grolloo, wonen in Ekehaar
 8. Jantien Homan
 9. Jantien Homan trouwt met Jan Hilberts van Groloo
 10. Jan Willems Homan trouwt met Aaltje Hoben van Annen, wonen in Ekehaar

Van laatstgenoemde JanWillems zijn er twee kinderen, die na hun huwelijk op Ekehaar zijn blijven wonen en daar zelf kinderen kregen. Het zijn Jan Homan die in 1863 met Annechien Homan uit Vries trouwt. Zij krijgen vier in Ekehaar geboren kinderen. De andere is dochter Wubbigje Homan, die met Remmelt Smeenge trouwt. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen in Ekehaar geboren.De later op Ekehaar gekomen families Bernardus Westebring en Jans Wiggerink zijn door huwelijk gerelateerd aan de familie van Jantien Homan. Zie onder Homan. Jan ten Berge Homan trouwt (1) Jantje Meiers en (2) Roelffien Jans. Hij overlijdt 1778 in Eldersloo. Nazaten komen in Ekehaar terecht. Van zijn tweede vrouw is dat Jantien Homan, die met Jan Willem Hoben later genoemd Homan trouwt. Zie verder bij Hoben. Uit het eerste huwelijk komt Harm Jan ten Berge Homan voort. Hij trouwt in 1828 met Hilligje Weersing uit Loon. Harm Jan overleed 1867 in Ekehaar. Zij kregen acht kinderen. Dochter Marchien Homan trouwde in 1857 met Bernardus Westebring. Na haar overlijden hertrouwde Bernardus in 1871met haar zuster Geertje. Een andere dochter Jantien trouwde in 1865 met Jans Boerma uit Anderen. Hun dochter Aaltje Boerma hertrouwde in 1899 met Gerrit Wiggerink uit Hooghalen. Hij overleed 1928 in Ekehaar.

Schuring

In Deurze was een ‘Schuiringe erve’, maar de familie Schuring woonde woonde medio 1750 op de erve Hilleboldinge in Deurze, die zij later kocht. Verder onderzoek hiernaar heb ik niet gedaan. De oudste vermelding die ik heb gevonden stamt uit Ekehaar. Later treffen we Albert in Amen aan, in Deurze en weer in Ekehaar. De oudste vermelding in samenhang met Ekehaar is van 1739. De weduwe JanSchuring en haar ene zoon Albert ‘nu woonachtig to Ekehaar’, meier wijze op Hobe Willems plaatse, verklaren indertijd honderd gulden van de boekhouder van de diaconie van Rolde te hebben ontvangen. De ene zoon Albert trouwt met Geessien Lamberts. Hij koopt in 1784 een boerenerf te Zuidlaren voor f 3500,–. Hij woont dan in Amen. In 1787 leent hij 2500 gulden met als onderpand ‘speciaal de erve ofte bouwplaats’ te Ekehaar. In 1802 verkoopt hij de helft van zijn boerenplaats in Ekehaar. Zij krijgen drie kinderen

 1. Jan Schuring
 2. Berend Schuring
 3. Hendrik Schuring

Genoemde Jan Schuring trouwt met Mettien Jacobs. In 1794 krijgen zij en de broers Berend en Hendrik toestemming van het Landschapsbestuur om de beklemming van de landschapplaats in Deurze op hen te laten overtekenen nu hun ouders Albert en Geesien Lamberts zijn overleden. In 1807 koopt Berend deze landschapsplaats de ‘Hilboldinge erve’. Jan Schuring en Mettien Jacobs krijgen twee zoons Albert, geboren Deurze 1756 en Lambert geboren ca. 1765. Zoon Albert trouwt met GrietjeReinders en hij overlijdt in 1834 in Ekehaar. Zij krijgen zes kinderen, waarvan de eerste in 1784 in Amen wordt geboren, de andere in Ekehaar. Reinder Schuring is hiervan de jongste. Hij trouwt met Geesje Meertens uit Gieten. Reinder overleed in 1869. Een dochter van Reinder en Geesje zal trouwen met Lambert Hoekman, geboren in Oosterhesselen. Zij woonden rond 1880 in huis nummer 393, later verhuisden zij naar Kloosterveen. De oudste zoon van Reinder en Geesje is JanMeerten van beroep landbouwer/veehandelaar. Hij trouwt met GrietjePosthuis uit Vries. JanMeerten overleed in 1913. Hij kreeg vier dochters en één zoon. Deze zoon Reinder geboren 1861 zette de familienaam Schuring in Ekehaar voort. Hij vestigde café Schuring in Ekehaar. Eerst trouwde hij  met Geertje Popken en na haar overlijden hertrouwde hij in 1909 met Annechien Stadman. Uit het eerste huwelijk komt JanMeertenSchuring, geboren 1888 in Ekehaar, landbouwer. Hij trouwde met Annichje Mulder. Kinderen zijn

 1. Aaltje Schuring geb. 1914 in Hooghalen
 2. Reinder Schuring, geb. 1917 in Hooghalen
 3. Roelof Schuring, geb. 1919 in Hooghalen.

Uit het tweede huwelijk met Annechien Stadman wordt in 1911 zoon Jan geboren, die het cafébedrijf in Ekehaar zal voortzetten.

Westebring

Bernardus Westebring geboren 1831 trouwt in 1857 in Rolde met Marchien Homan uit Anderen. Na haar overlijden hertrouwt hij in 1871 met zijn schoonzuster Geertje HomanBernardus overleed in 1909 in Ekehaar. Uit het eerste huwelijk waren er negen kinderen en uit het tweede drie. Van de kinderen uit het eerste huwelijk zijn er drie die de familienaam Westebring voortzetten. Jan Westebring geboren 1862 (tweeling) in Ekehaar van beroep landbouwer trouwt met Fennechien Udding van Eext. Zij krijgen een dochter Marchien Westebring, geboren 1907. Hendrik Westebring geboren in 1862 trouwt met Trientje Weersing uit Loon. Zij krijgen vijf kinderen. Tenslotte Harm Westebring geboren 1865 in Ekehaar die met Hendrikje Ackerman trouwt. Zij krijgen één zoon Bernardus geboren 1911.