Over

Mijn belangstelling om mijn familiegeschiedenis eens uit te zoeken was er al lang. Een oom- en tantezegger van mijn opoe kwamen jaarlijks een week naar Drenthe om genealogisch onderzoek te doen. Toen ze een keer op bezoek waren namen ze een aantekening mee die ze hadden opgetekend in het archief:”1616 Hendrick Ratering. Verkoopt volgens een coopbreef de dato 22 Juni 1616 land uit de Aerent Hoevinghe Erve te Westerbork aan Hendrik Lansinck te Rolde”. Ook kreeg ik, nog voordat ik zelf de archieven in dook, van een collega een kopie van een artikel uit Mensen van Vroeger over een Henricus Raterink. Toen was mijn besluit gevormd dat ik zelf onderzoek naar de Ratering/k’s wilde doen. Een aardige bijkomstigheid was dat ik door publicatie van mijn gegevens op het internet eind 1996 contact kreeg met een verre neef, Steve Ratering. Zijn voorouders bleken in 1848 vanuit Sleen (Dr.) naar Michigan geëmigreerd te zijn. Mijn voorouders kwamen in de gemeente Rolde (Dr.) terecht. In die gemeente ben ik ook zelf geboren, in Ekehaar. Het begin van onze familie ligt, voorzover ik heb kunnen nagaan, in Coevorden (Dr.). Een doorlopende familielijn heb ik kunnen vaststellen tot begin 1600. Zie hiervoor de genealogie van mijn familie. De naam Ratering gaat verder terug. Zo was er bijvoorbeeld in 1298-1304 bij Uffelte (Dr.) een Raterdingehus. Het gilderechtboek van de stad Groningen vermeldt in 1555 een Johan en in 1575 Hindrik Raterinck. In het Burgerboek Coevorden komt twee maal een inschrijving van Raterinck voor anno 1636.

Andere Ratering/k’s

Bij mijn onderzoek naar de genealogie van Ratering/k kwam ik ook gegevens tegen over deze familienaam die niet in mijn stamboom pasten. Zo lukte het mij om een genealogie te maken van voornoemde Henricus Raeterinck, die in de 17e eeuw burgemeester van Goor was. Ook kon ik vanuit o.a. kerkboeken een fragment-genealogie samenstellen van Geert Ratering uit Esche. Van zijn nazaten vestigden zich enkelen in Drenthe en in Amerika. Tussen deze beide families en mijn eigen familie heb ik geen verwantschap kunnen vaststellen.

Dat geldt ook voor de familie Ratering, oorspronkelijk afkomstig uit Bocholt en daarna vooral in Gelderland wonend. Deze familie is RK.
Ook komt in Gelderland nog een familie Raterink voor, die naar het lijkt evenmin verbinding heeft met de onderzochte familie.