Amen

De geschiedenis van Amen loopt grotendeels parallel met die van Ekehaar, want beide plaatsen vormden tot het midden van 19e eeuw één marke. Daarom zijn de gegevens van Amen opgenomen in de Kroniek van Ekehaar. Enkele specifiek Amer punten worden hier vermeld.

Oudste geschiedenis

Uit de ijzertijd stamt een hoeveelheid dierlijke botten die samen met aardewerk zijn uitgebaggerd uit het Amerdiepje. Uit de trechterbekerperiode dateren voorwerpen als scherven, vuurstenen en aardewerk, die in de omgeving van Amen zijn gevonden. Deze vondsten doen vermoeden dat hier bewoning is geweest. In het dal van het Amerdiepje werd een bronzen hielbijl gevonden (2900-2100 v Chr.) Ten zuiden van Amen bevinden zich celtic fields (raatakkers) (600 v Chr – Chr geb.).(1)

De naam

Midden 1400 en 1473 was de plaatsnaam Ame, sinds 1519 Amen. De Encyclopedie van Drenthe vermeldt: ‘De oudste bron gaat terug tot 944, toen Amen twee erven telde. In de 13e eeuw ontstond de marke Amen; omstreeks 1300 hadden Amen en Ekehaar samen vijf waardelen’.[2]
Omdat Amelte en Amen aan hetzelfde diepje liggen neemt dr. Blok aan dat deze waterloop vroeger Aam of Ame heette. Ame staat dan voor: nederzetting aan de Aam.[3]

Amerbrug

Waar nu de Amerbrug is was vroeger een voorde, een doorwaadbare plaats in het Amer Diep. Al in 1500 liep een doorgaande route van Rolde via Amen naar Hooghalen en Beilen.[4]

[1] Geschiedenis van Rolde
[2] Oospronkelijke bron mij niet bekend
[3] Encyclopedie van Drenthe
[4] Drenthe, Gids voor Landschap en Cultuur, 2002