Kerspelsoldaat

Alle Drentse kerkspelen moesten in 1717 een zogenaamde kerspelsoldaat hebben. Alb. Oltmans schrijft hierover in zijn Historische Schetsen:
Ruwe politiemannen
De werkzaamheden van de gemeenteveldwachter of liever van de kerspelsoldaten, zoo men ze in de 18e eeuw noemde, bestonden hoofdzakelijk in het verwijderen van heidens (=zigeuners), vagebonden en dergelijke personen. 
Voor het baantje van kerspelsoldaat waren dan ook niet veel liefhebbers te vinden. Over het algemeen waren het ruwe klanten die deze functie aanvaardden. Trouwens ze moesten ook niet voor een kleintje vervaard zijn.
In 1716 fungeerde te Rolde als kerspelsoldaat een Tiroler, Christoffer Pleun genaamd. Hij was iemand die niet veel beter was dan het gespuis dat hij uit het landschap moest helpen verwijderen.