Kroniek van Ekehaar
Geschiedenis van een gehucht in het Dingspel Rolde

Start
15e eeuw
16e eeuw
17e eeuw
18e eeuw
19e eeuw
20e eeuw
Erven
Families
Foto's
Kaarten
Boterfabriekje Amen
Kranten
Bronnen

(Al de genoemde archivalia bevinden zich in het Rijksarchief Drenthe te Assen behalve het laatstvermelde stuk)
Afkoop impost gemaal 1630
Archief van de NH Gemeente te Rolde
Bezaaide landen 1612
DTOB-boeken Rolde
Etstoel
Goedschatting 1694
Goorspraken
Grondbelasting 1880
Grondschatting 1630/1654
Haardstedenregisters 1672-1804
Huisgelden t.b.v. predicantstractement 1801
Kohier vaste goederen 1807
Lijst van eigenerfde landdagcomparanten in de 17e en 18e eeuw
Nieuwe huizen en ontgonnen landerijen 1742-1755
OAT (kadaster) 1832
Quotisatielijst 1797
Register van Naamsaanneming, Rolde
Resoluties Drost & Gedeputeerden
Resoluties Ridderschap en Eigenerfden
Schultearchief Rolde 
30e en 40e penning (1779-1805)
Staat van inkomsten inzake het hoofdgeld in Drenthe
(Oud Archief Zwolle )

A.E. van Bergen c.s., Van Stoomtram tot DVM
Broekstreek, De, Jubileumboek 50-jarig bestaan SVDB
P.Brood e.a., Geschiedenis van Rolde
Elerie, c.s., Stroomdallandschap Drentsche Aa
Encyclopedie van Drenthe, 2003
F. Keverling Buisman resp. Mr. J.G.Ch. Joosting, Ordelen van de Etstoel van Drenthe
Kloetschup, De, tijdschrift Rolder Hist. Gezelschap
J. Kuyper, Gemeente Atlas van Nederland
J.S. Magnin, De voormalige kloosters in Drenthe, 1846
R.D. Mulder, Het verdwijnen van het oude Drentse eikenhout, NDV 1958
A. Oltmans, Historische Schetsen, z.j.  Henk Ratering -  email: zie startpagina

 

  Henk Ratering -  email: zie startpagina